Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring wordt nadere informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting GNAO1 NL. 

Stichting GNAO1 NL (hierna: Stichting GNAO1), gevestigd te Zoeterwoude (KVK  68283075) is de verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de hieronder genoemde verwerkingen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2020. 

Gegevens en verwerking 

Stichting GNAO1 behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Stichting GNAO1 beschikt over uw naam en bankrekeningnummer wanneer u donateur wordt of bent en direct aan ons over (hebt) (ge)maakt. Daarnaast beschikt Stichting GNAO1 over uw naam en e-mailadres (en eventuele andere gegevens die u daarbij in de email heeft opgenomen) wanneer u contact heeft opgenomen met de Stichting GNAO1 via het contactformulier op de website. 

Stichting GNAO1 gebruikt uw gegevens, buiten de noodzakelijke verwerking in het kader van de donatie, alleen tenzij u daar uw toestemming voor heeft gegeven. U ontvangt onze nieuwsbrief alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld. U kunt zich op ieder moment ook weer afmelden voor de nieuwsbrief. 

Stichting GNAO1 NL zal uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. 

Website en betaalplatforms 

Stichting GNAO1 NL biedt haar website, te bereiken via gnao1.nl en stichtinggnao1.nl aan via hostingprovider Versio.

Voor het aannemen van donaties via de website maakt Stichting GNAO1 gebruik van de diensten die door paymentprovider Mollie B.V. worden aangeboden. Mollie heeft een eigen privacyverklaring waarin nader wordt ingegaan op de gegevens die u via hun dienst achterlaat bij donatie via de button “Doneer”, zie https://www.mollie.com/nl/privacy.

Emailgegevens

Stichting GNAO1 NL gebruikt de emaildienst van Gmail. Als u e-mailt met Stichting GNAO1 NL dan wordt uw email opgeslagen op de servers van Gmail. Stichting GNAO1 NL verwijdert e-mails die niet gearchiveerd hoeven worden zo snel mogelijk na lezing. Stichting GNAO1 NL bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en periodiek wordt onderzocht of gearchiveerde e-mails verwijderd kunnen worden. 

Bezoekersgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting GNAO1 NL haar dienstverlening verbeteren. We gebruiken hiervoor Google Analytics, die deze informatie krijgt door gebruik van cookies en JavaScript code.

Gebruik van cookies

Stichting GNAO1 NL maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Stichting GNAO1 NL en andere websites

Op onze website treft u soms links aan naar andere websites. Stichting GNAO1 NL is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Financiële administratie 

Stichting GNAO1 NL kan voor haar financiële administratie gebruik maken van de diensten van derden, zoals een accountant en een belastingadviseur. In dat geval zal zij de nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van te verstrekken informatie te waarborgen. 

Uw rechten
U kunt een inzageverzoek sturen naar de hierboven genoemde contactgegevens. 

U heeft de volgende rechten: 

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
  • het laten corrigeren van fouten; 
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
  • intrekken van toestemming; 
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
  • overdraagbaarheid van gegevens. 

U kunt voor een van bovenstaande verzoeken een bericht sturen naar info@gnao1.nl. Geeft u s.v.p. altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting GNAO1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gnao1.nl

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.